Brug af afhængighedsskabende medicin. 

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedrørende afhængighedsskabende medicin. Det vil blandt andet sige, at medicin tilhørende denne gruppe, kun udskrives, hvor det lægefagligt skønnes  nødvendigt. Recepter, herunder receptfornyelse, vil som udgangspunkt kræve personlig fremmøde(konsultation) og alle skal som minimum til årlig kontrol hos lægen. For uddybning se evt. https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9523

Velkommen til Lægerne Kildebakkegårds Allé.
Vi er en klinik med 3 læger og 3 sygeplejersker , som alle indgår i et tæt samarbejde.

Hér på hjemmesiden kan du blandt andet bestille tid til konsultation, forny recepter og lave korte email-konsultationer.

Vi glæder os til at tage imod dig i vores lægehus.

Læge under videreuddannelse i klinikken
Fra 1/3 2022 til 30/8-22 har vi læge Giaan Ninh i klinikken. Giaan er i klinikken som led i sin videreuddannelse.