Velkommen til Lægerne Kildebakkegårds Allé.
Vi er en klinik med 3 læger og 3 sygeplejersker , som alle indgår i et tæt samarbejde.

Hér på hjemmesiden kan du blandt andet bestille tid til konsultation, forny recepter og lave korte email-konsultationer.

Du kan med fordel downloade appen "Min læge". Den kan du bruge til at skrive korte beskeder til klinikken samt se fremtidige aftaler. Med appen "Medicinkortet" kan du forny medicin og se, hvad du har tilbage på din recept.

Vi glæder os til at tage imod dig i vores lægehus.

Mulighed for videokonsultation

Vi tilbyder aftalt videokonsultation til visse konsultationer. Du skal downloade appen "Min læge" for at deltage. 

Tiden skal bookes telefonisk forinden.

Brug af afhængighedsskabende medicin. 

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedrørende afhængighedsskabende medicin. Det vil blandt andet sige, at medicin tilhørende denne gruppe, kun udskrives, hvor det lægefagligt skønnes  nødvendigt. Recepter, herunder receptfornyelse, vil som udgangspunkt kræve personlig fremmøde(konsultation) og alle skal som minimum til årlig kontrol hos lægen. For uddybning se evt. https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9523

Vaccinationsrådgivning- og vaccination i forbindelse med rejse

Vi tilbyder ikke rådgivning og vaccination i forbindelse med rejse. 

Du kan søge viden om rejsevaccination på Rejsevaccination (ssi.dk)

Ved brug for personlig rådgivning og vaccination, kan en vaccinationsklinik kontaktes.

Læger under videreuddannelse i klinikken

Der starter ny uddannelseslæge 1/10 2024